Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening

Opdateret 2024-04-30

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (SKGF)

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (SKGF) varetager grundejernes fælles interesser overfor Gentofte Kommune og andre offentlige myndigheder. SKGF ser det som sin fornemste opgave at værne om lokalområdets særlige værdier af arkitektonisk og naturmæssig karakter, og at lokalområdet fremstår attraktivt.


Medlemskab af SKGF:

Skriv en e-mail med navn, adresse, og mobilnummer til info@skgf.dk, hvis du vil være medlem.